Moto-ha Yoshin Ryu

Moto-ha Yoshin Ryu grundades av Soké Yasumoto 10 Dan år 1999.

Vi tränar kata inom Moto-ha Yoshin Ryu Ju Jutsu och det är uppdelat i olika steg beroende på hur duktig man är på sina tekniker
(Kata består av ett antal tekniker i en viss följd där attack och försvar redan är bestämt. Detta är den vanligaste träningsform i traditionell Ju Jutsu).

Den första kata man får lära sig är ”Kihon no Kata” och kan översättas till grundteknikerna. Därefter börjar man träna på ”Kihon Oku no Kata” och kan ungefär översättas till steg två av grundteknikerna. Därefter tillkommer det fler kata både med och utan vapen. Kata används som träningsmetod för att man skall kunna lära sig principerna bakom teknikerna. Det viktigaste med kata träning är inte att lära sig teknikerna utan principerna bakom teknikerna. Balansbrytning, kroppskontakt, ögonkontakt och förflyttning är principer som finns i alla tekniker och när man kan behärska dessa principer kan man i princip försvara sig mot alla möjliga attacker. Teknikerna i kata är bara ett verktyg för att lära sig principerna.

De officiella kata vi tränar är:
Kihon no kata (hand-to-hand)
Kihon oku no kata (hand-to-hand)
Yoshin no kata (hand-to-hand)
Bushin no kata (hand-to-hand)
Hanbo no kata (stick-to-sword)
Tanto no kata (knife-to-hand)
Suwari Shime no kata (shocking)

Moto-ha Fudoshin Ryu Iai har sitt ursprung i Mugai Ryu Iaido som grundades runt 1690 i Japan. Det är väldigt få människor som lär ut Moto-ha Fudoshin Ryu Iai, Peter Nûchel i Danmark, Yasumoto sensei’s elev Nakai i Japan och Yasumoto sensei.

De grundhugg och kata vi tränar är:
Makogidi
Suihagidi
Kesagidi
Tachi
Mae
Ushiro
Hidari
Migi
Suwari
Mae
Ushiro
Hidari Migi

I kata så avslutas varje teknik med Zanshin där man sänker klingan några få centimeter innan Shiburi. Under träningen så är blick, tajming och andning väldigt viktigt för att kunna uppnå Fudoshin.


Namnet Moto-ha Yoshin Ryu förklaras bäst genom att man förklarar meningen med varje kanji tecken.

MOTO ”sanna väsen”, ”Äkta”
HA ”Gren” – För att identifiera att detta härstammar ifrån Hontai Yoshin Ryu-Takagi Ryu.
YO “Pilträd” – För att visa på den underliggande principen av yawara (flexibilitet eller följsamhet). Pilträdet böjer sig med vinden, medan ett stort, styvt träd går av. Yawara var även det gamla namnet innan det fick namnet Ju-jutsu.
SHIN ”Hjärta”, ”sinne”, ”själ” Identifierar att känslan av pilträdet måste sitta i hjärtat, sinnet och själen hos utövaren.
RYU “Gammalt flöde”, ”Tradition” – 
Detta är en typ av japansk kultur vars härstamning är känd ifrån det förflutna fram tills idag. betyder även ”skola”, ”stil”.