Sen anmälan till läger?

Om du vill göra en sen anmälan till kommande helgs läger kan du kontakta Kim, ordförande, direkt för att få besked om det finns möjlighet att delta.