INFORMATION FRÅN KARLSKRONA KOMMUN

Stopp för att hyra inomhusanläggningar.
Den 18 december gick regeringen ut med skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. En av rekommendationerna till landets kommuner var att omedelbart stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Som exempellistas bland annat idrottsanläggningar och badhus. Med start i dag håller därför alla kommunens inomhusanläggningar för idrott stängt, både för föreningar och allmänheten. Det gäller även för kommunens simhallar. Det gäller oavsett ålder på deltagarna i verksamheten. Beslutet gäller till och med den 24 januari 2021. 22 december 2020

Därmed är vårt startdatum för våren framskjutet. Mer information kommer när Karlskrona kommun fattat nytt beslut.